Hvordan fjerner jeg en Android enhed fra Android Enhedsadministrator?

Jeg har fornyelig fået en ny Android telefon og har så givet den gamle til en bekendt der manglede én. Men det irriterede mig at jeg ikke kunne fjerne den gamle enhed fra Google’s Android Enhedsadministrator.

Man kunne kun sætte den som skjult. Så faldt jeg over et indlæg på nettet og her giver jeg så det gode råd videre.

Kald denne adresse fra din Internet browser (Du skal være logget ind som bruger):

https://security.google.com/settings/security/activity

Find den gamle enhed og fjern så enhedens Kontoadgang
2015-09-01_20-20-01

 

 

 

 

 

 

 

Gå så tilbage til Google’s Android Enhedsadministrator og så er enheden væk.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">